โตนเลสาบ

โตนเลสาบ

หัวข้อนำทาง

โตนเลสาบเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในตอนกลางของกัมพูชา ห่างจากเสียมราฐไปทางใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร ทะเลสาบครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉลี่ยของทะเลสาบอยู่ที่ประมาณ 14 เมตร และน้ำในทะเลสาบจะไหลจากแม่น้ำโขง บริเวณรอบทะเลสาบเต็มไปด้วยพืชพรรณ สัตว์ป่า และสัตว์น้ำจืดหลายชนิด ที่โดดเด่นที่สุดคือมีหมู่บ้านอยู่กลางทะเลสาบ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือได้ตลอดทั้งปีเพื่อชมวิถีชีวิตท้องถิ่นและธรรมชาติที่สวยงามของทะเลสาบ