เมืองรัตนคีรี

เมืองรัตนคีรี

หัวข้อนำทาง

เมืองรัตนคีรี เป็นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา มีพรมแดนติดกับประเทศลาวและเวียดนาม เมืองนี้ขึ้นชื่อในเรื่องธรรมชาติของป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวบนภูเขาที่แตกต่างกันมากมาย ที่เด่นที่สุดคือบึงแยกดินเป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 800 เมตร และความลึกเฉลี่ย 48 เมตร ทะเลสาบเป็นป่าเขียวชอุ่ม น้ำในทะเลสาบเป็นสีเขียวมรกตใส ว่ายน้ำได้