เมืองกำปอต

เมืองกำปอต

หัวข้อนำทาง

กำปอตเป็นอีกเมืองหนึ่งในภาคใต้ของกัมพูชาที่คุ้มค่าแก่การเยี่ยมชมและไม่มีเกมเลย เพราะที่นี่เคยรุ่งเรืองเป็นเมืองท่าที่สำคัญ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกพริกไทย น้ำปลา และทุเรียนรายใหญ่ที่สุดของโลก นอกจากนี้ ด้วยทำเลที่ตั้งที่ปากแม่น้ำแพรกตึกชู กำปอตมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ไปเที่ยวทะเล หรือเที่ยวสองฝั่งแม่น้ำก็ได้ทั้งนั้น แต่สิ่งที่ทำให้เมืองนี้น่าไปเยือนมากที่สุดคือสถาปัตยกรรมของอาคารในเมืองซึ่งมีพื้นฐานมาจากศิลปะฝรั่งเศส บรรยากาศเปรียบได้กับยุโรปขนาดเล็กโดยทั่วไป