พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล

พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล

หัวข้อนำทาง

มหาราชจตุมุข สิริมงคล ตั้งอยู่ใจกลางกรุงพนมเปญ เป็นวังเก่าของกษัตริย์กัมพูชา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้านโรดมสีหนุเมื่อปี พ.ศ. 2409 ปัจจุบันเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหมุนี พระราชวังได้รับการออกแบบในสถาปัตยกรรมเขมร ผสมผสานกับศิลปะฝรั่งเศสเล็กน้อยในขณะนี้ เปิดให้เข้าชมได้เฉพาะพระที่นั่งเขมรินทร์ พระที่นั่งชาญชยา พระที่นั่งเทวะวินิจชัย พระที่นั่งนโปเลียนที่ 3 วัดพระแก้ว เป็นต้น