ปราสาทพนมบาเค็ง

ปราสาทพนมบาเค็ง

หัวข้อนำทาง

ปราสาทพนมบาเค็ง ตั้งอยู่ใกล้ประตูทิศใต้ของนครธม สิ่งที่น่าสนใจของที่นี่คือปราสาทขนาดเล็กบนเนินเขาสูงประมาณ 75 เมตร ซึ่งให้ทัศนียภาพที่สวยงามของบริเวณโดยรอบ และเคยเป็นวัดฮินดู สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายโสวมันที่ 1 เพื่อบูชาพระศิวะ ตัวปราสาทเองคล้ายกับปิรามิด มีศัพท์แสงที่สำคัญ ปราสาทแห่งนี้ทรุดโทรมมาก ดังนั้นจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในแต่ละวันจึงมีจำกัด