นครวัด

นครวัด

หัวข้อนำทาง

นครวัดในเมืองเสียมเรียบเป็นสถานที่ทางศาสนาที่สำคัญในประเทศกัมพูชา และได้กลายเป็นแลนด์มาร์คของโลกเพราะมีประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่ง สร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 โดยพระเจ้า Suryavarman II เพื่อบูชาพระวิษณุ มีสถาปัตยกรรมเขมรมั่งคั่ง ประกอบด้วยหินทรายเกือบ 10 ล้านก้อน แต่ละก้อนมีน้ำหนักประมาณ 1.5 ตัน ปราสาทมีเจดีย์ 5 องค์ เจดีย์กลางสูงประมาณ 60 เมตร เป็นจุดสูงสุดของนครวัด มีทางเดินสูงชันให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวด้านบน? รอบปราสาทมีคูน้ำล้อมรอบนครวัดและแกะสลักด้วยหินอย่างสวยงาม โดยเฉพาะกำแพงชั้นนอกรอบปราสาท มีการแกะสลักเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ที่โดดเด่นที่สุดคือประติมากรรมของลัคนาที่มีตัวเลขมากกว่าหนึ่งพันตัว ตัวละครแต่ละตัวยังมีเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เสริมที่แตกต่างกัน แถมยังโชว์ฝีมืออีกด้วย ตามคำพูดของ Arnold Joseph Toynbee “See Angkor and Die”